Česká triatlonová společnost s.r.o. vyhlašuje poptávkové řízení na výběr agentury zabývající se sportovním marketingem, pro spolupráci v oblasti stanovení marketingové strategie, možnou spolupráci v oblasti komunikační strategie, PR kampaní a návrh spolupráce při získávání partnerů (sponzorů, mediálních partnerů, institucí) pro Českou triatlonovou asociaci a Českou triatlonovou společnost s.r.o. Více naleznete v příloze.
-ab-