Pro úspěšné zvládnutí prvního a v podstatě i jakéhokoli dalšího triatlonu je důležitý správný výběr vhodného závodu. Oficiální termínovou listinu ČTA nelzenete ZDE, ale existuje celá řada menších i větších závodů, které do této termínové listiny jejich pořadatelé nezařazují.

Výběr vhodného závodu, přihlášení, registrace

Pro úspěšné zvládnutí prvního a v podstatě i jakéhokoli dalšího triatlonu je důležitý správný výběr vhodného závodu.

Jak již bylo uvedeno výše, někteří sportovci volí pro svůj premiérový start některý ze závodů na středních tratích. Nejen vzhledem ke značné fyzické náročnosti, ale především kvůli absolutnímu nedostatku zkušeností je vhodnější vyzkoušet si triatlon nejdříve startem na některém z kratších a významově menších závodů. Přecenění vlastních sil a schopností může mít fatální následky!

Termínová listina

Nejširší a v podstatě téměř kompletní nabídku pořádaných závodů lze najít na stránkách www.czechtriseries.cz, které provozuje ČTA. Závody, prezentované na tomto portálu, díky provázanosti s ČTA, garantují jistou míru úrovně organizace a zabezpečení. Lze jistě najít i celou řadu menších závodů, které nejsou na těchto stránkách prezentované, což nijak nesnižuje jejich kvalitu a úroveň pořadatelské zdatnosti. Vždy je však vhodné, zjistit si předem alespoň minimum o organizaci a zajištění celé akce.

V termínové listině je také možné zjistit další podtrobnosti a informace k vybranému závodu. Nejdůležitějším dokumentem jsou PROPOZICE závodu.

Propozice

V propozicích lze najít veškeré potřebné informace:

 • termín a místo konání závodu,
 • specifikace tratí a vzdáleností,
 • stručný popis tratí, případně mapy nebo nákresy,
 • termín a způsob přihlášek,
 • časový program,
 • rozpis kategorií,
 • výše startovného,
 • forma zajištění občerstvení v průběhu závodu,
 • základní podmínky a pravidla závodu,
 • kontakt na pořadatele a další důležité subjekty.

Přihlášení k závodu, prezentace

Jakkoli jsou všechny informace v propozicích důležité, je potřeba věnovat zvláštní pozornost informacím o termínu a způsobu přihlášení. Na některých závodech může být omezena možnost přihlášek na místě v den závodu, s nutností on-line přihlášení předem, do určeného termínu! Součástí přihlášení je i osobní prezentace v závodní kanceláři na místě v den závodu. Zde závodník dokladuje způsobilost k závodu, případně platí startovné, pokud již nebylo uhrazeno při přihlašování on-line. Obdrží své startovní číslo, případně čip pro časomíru, plaveckou čepičku a další náležitosti pro daný závod. Je nutné respektovat časový údaj o ukončení předzávodní prezentace!

Časový pořad, rozpis závodu

Časový pořad/rozpis určuje časové rozložení soutěžního dne. Určuje a informuje o době startu jednotlivých závodů a konkrétních kategorií, časově vymezuje dobu pro vstup do depa, uložení kol a materiálu, stejně tak čas ukončení závodu, vyhlášení výsledků atd. Velmi důležitou položkou v časovém programu je tzv. POUČENÍ nebo také ROZPRAVA před závodem.

Poučení – rozprava

Pokud tato položka není uvedena v časovém rozpisu, obdrží závodníci informace o čase jejího konání při prezentaci, případně ji pořadatel oznámí náhradním způsobem v místě závodu.

V podstatě platí, že bez POUČENÍ (ROZPRAVY) nemůže proběhnout žádný triatlonový závod a účast na něm je pro všechny závodníky povinná!

Při tomto poučení dostanou účastníci zásadní informace k samotnému závodu:

 • provedení startu závodu – ze břehu, z vody, jak je vymezena startovní čára apod,
 • povely při startu závodu a způsob odstartování (výstřel, siréna, písknutí,..),
 • popis vytyčení plavecké trati a způsob míjení a obeplavávání bójek,
 • způsob průběhu oběma depy,
 • popis cyklistické trati a způsob jejího značení, počet okruhů apod,
 • upozornění na potenciálně nebezpečná místa a úseky na cyklistické trati,
 • popis běžecké trati a počet okruhů,
 • způsob označení a vymezení konce dep pro nasednutí a sesednutí z kola,
 • upřesnění typu a úrovně zabezpečení a uzavření tratě závodu, především v cyklistické části,
 • informace o zdravotnickém zajištění akce,
 • upřesnění povinných rozestupů při bezhákové cyklistice,
 • informace o způsobu napomenutí a typech případné penalizace ze strany rozhodčích,
 • informace o umístění „PENALTY BOXU“ a možnostech odpykání trestu,
 • informace o umístění občerstvovacích stanic.