Členem ČTA se může stát jakákoli fyzická osoba, bez ohledu na státní příslušnost či bydliště, pokud souhlasí se Stanovami a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov.

Fyzické osoby, které jsou mladší než 18 let, se mohou stát členy ČTA pouze s písemným souhlasem jejich zákonného zástupce.

Členství fyzických osob vzniká registrací provedenou sekretariátem, sportovním oddílem či klubem, nebo prostřednictvím informačního systému ČTA na základě řádně vyplněné přihlášky. Fyzická osoba se může stát individuálním členem nebo členem klubu, který je registrovaným členem ČTA.

Dokladem o členství fyzické osoby je licence ČTA.

Jak se stát členem ČTA a postup registrace naleznete zde.

Členské příspěvky
Členové ČTA, kteří mají uhrazen členský příspěvek, mají právo využívat služeb poskytovaných ČTA nebo prostřednictvím České triatlonové společnosti, s.r.o. a dalších smluvních partnerů, jakož i  využívat dalších výhod, které ČTA zajišťuje svým členům při nákupu určitého zboží a vybraných služeb.

Aktuální výhody při úhradě členského příspěvku ČTA:

  • Snížené startovné na závodech ČTA.
  • Sleva 50 % při nákupu fotografií ze závodů ČTA.
  • Sleva 20 % při nákupu na e-shopu triatlon.cz.
  • Kooperace při přihlašování na mezinárodní závody.
  • Možnost zúčastnit se školení pořádaných ČTA (např. kurz trenéra).
  • Slevy u našich partnerů (ATEX sleva 10 %).

Členové ČTA mohou také využít úrazové pojištění. Pojištěnými osobami jsou všechny subjekty sdružené v České unii sportu a to po dobu veškerých akcí a aktivit pořádaných nebo organizovaných těmito subjekty, včetně organizovaných cest na tyto akce (příkladem aktivit jsou sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce). Pojištění je platné po celém světě.

Výši členských příspěvků a poplatků a další informace k nim naleznete v dokumentu „Příspěvky a poplatky České triatlonové asociace.“

Stanovy a další dokumenty ČTA
Každý člen je povinen dodržovat Stanovy, řídit se dokumenty ČTA závaznými pro členy, chránit zájmy ČTA a její majetek. Členové jsou povinni dodržovat předpisy, směrnice, licenční řád, přestupní řád, technické normy a pravidla soutěží vydávaná ČTA.

Právnické osoby

Informace jak zaregistrovat právnickou osobu (klub) jako člena ČTA naleznete zde.

Přílohy