Jednotlivci (fyzické osoby)

Obsah:
1. Žádost o členství
2. Licence ČTA
3. Členské příspěvky ČTA
4. Výhody platné licence ČTA
5. Přestupy a hostování
6. Souhrn dokumentů (Přílohy)

Členem ČTA se může stát jakákoliv fyzická osoba bez ohledu na státní příslušnost či bydliště, pokud souhlasí se Stanovami ČTA a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov ČTA. Členství v ČTA může být individuální, nebo jako člen klubu registrovaného v ČTA.

1. Žádost o členství

Každá fyzická osoba musí prostřednictvím informačního systému ČTA podat žádost o členství v ČTA, a to vyplněním elektronického formuláře „Přihláška ke členství v ČTA – fyzická osoba“. Podání žádosti je možné ve chvíli, kdy má právnická osoba (klub), ve kterém bude působit, uhrazen klubový členský příspěvek, toto se samozřejmě netýká žádostí o individuální členství.

Pro podání žádosti o členství v ČTA je potřeba, aby se fyzická osoba nebo její zákonný zástupce přihlásil do svého uživatelského účtu a následně ve svém profilu klikl na tmavě modrý obdélník s nápisem Chci se stát členem ČTA. U mladistvých je nejdříve nutné, aby si zákonný zástupce ve svém profilu v sekci Seznam mladistvých přiřadil své dítě do seznamu.

Podmínky registrace členů v souladu se Stanovami ČTA a vzniku jejich členství v ČTA stanovuje Licenční řád ČTA.

Podrobné manuály Jak se stát členem ČTA:
Manuál pro osoby mladší 18 let
Manuál pro osoby 18 let a více
Souhrnný manuál pro fyzické osoby

2. Licence ČTA

Licence vyjadřuje příslušnost k ČTA a stává se platnou po uhrazení členského příspěvku ČTA na daný kalendářní rok. Platná licence opravňuje člena využívat služeb, které jsou členům ČTA poskytovány přímo, nebo prostřednictvím České triatlonové společnosti s.r.o., resp. dalších smluvních partnerů.

Od roku 2023 ČTA zavedla novou podobu licencí ČTA. Po uhrazení členského příspěvku na daný rok je licence ČTA dostupná on-line v profilu člena na cts.triatlon.cz, a to kliknutím na tmavě modrý obdélník s nápisem E-licence.

ČTA může fyzické osobě udělit také tzv. denní licenci ČTA. Podmínky vydání stanoví Soutěžní směrnice ČTA. Denní licence umožňuje jednorázový start na závodech ČTA i v případě, že fyzická osoba nemá uhrazen členský příspěvek.

Více o licenci ČTA se dočtete v Licenčním řádu ČTA.

3. Členské příspěvky ČTA

Členové ČTA jsou povinni platit členské příspěvky, jejich výši určuje Valná hromada ČTA.

Aktuální výši členských příspěvků naleznete v dokumentu Příspěvky a poplatky České triatlonové asociace. Více o členských příspěvcích se dočtete ve Stanovách ČTA a v Licenčním řádu ČTA.

Úhrada členských příspěvků pro individuální členy a členy právnické osoby (klubu) – podrobný manuál

4. Výhody platné licence ČTA (uhrazen členský příspěvek na kalendářní rok):

  • zařazení do bodování Českého poháru v jednotlivých “tlonech“,
  • snížené startovné na závodech ČTA,
  • sleva 50 % při nákupu fotografií ze závodů ČTA,
  • sleva 20 % při nákupu na eshop.triatlon.cz,
  • kooperace při přihlašování na mezinárodní závody WT/ET,
  • start na většině mezinárodních závodů bez nutnosti úhrady tamní denní licence,
  • možnost zúčastnit se školení pořádaných ČTA (např. kurz trenéra),
  • slevy u našich partnerů – ATEX sleva 10 %, SPEEDO sleva 20%.

Český olympijský výbor uzavřel pojistky pro celé sportovní prostředí ČR a členové ČTA tak mohou využít úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti trenérů.

Dále lze sjednat cestovní pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění odpovědnosti členů orgánu spolku od partnerů České unie sportu.

5. Přestupy a hostování

Iniciátorem přestupního řízení je fyzická osoba nebo její zákonný zástupce. Přestoupit lze pouze jednou v kalendářním roce a to z mateřského klubu do nového klubu, z individuálního členství do nového klubu nebo z mateřského klubu do individuálního členství. Přestup lze uskutečnit kdykoliv. V přestupním termínu (měsíc listopad) je ale poplatek za přestup výhodnější.

Pro podání žádosti o přestup je potřeba, aby se fyzická osoba nebo její zákonný zástupce přihlásil do svého uživatelského účtu a následně ve svém profilu zvolila sekci Členství ve sportovním klubu, kde klikne na tmavě modrý obdélník s nápisem Žádost o přestup do jiného klubu. U mladistvých je nejdříve nutné, aby si zákonný zástupce ve svém profilu v sekci Seznam mladistvých přiřadil své dítě do seznamu.

Veškeré záležitosti týkající se přestupů a žádostí o hostování v zahraničním klubu, popř. žádosti o hostování zahraničního sportovce v tuzemském klubu řeší Přestupní řád ČTA.

Podrobné manuály “Jak pod žádost o přestup“:
Manuál pro osoby mladší 18 let
Manuál pro osoby 18 let a více
Souhrnný manuál pro fyzické osoby

6. Souhrn dokumentů (Přílohy)

Přílohy