Členem ČTA se může stát jakákoli osoba, bez ohledu na státní příslušnost či bydliště, pokud souhlasí se Stanovami ČTA a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov.

Fyzické osoby, které jsou mladší 18 let, se mohou stát členy ČTA pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce.

Žádost o členství v ČTA

Členství fyzických osob vzniká registrací provedenou sekretariátem na základě vyplněné online žádosti o členství na cts.triatlon.cz a splnění podmínek dle platného Licenčního řádu ČTA. Návod, jak podat online žádost o členství v ČTA je zde.

Informace k registraci klubu do ČTA naleznete případně zde.

Licence ČTA

Dokladem o členství fyzické osoby je licence ČTA. Od roku 2023 ČTA zavedla novou podobu licencí. Po uhrazení členského příspěvku na daný rok je licence ČTA dostupná online přes profil člena na cts.triatlon.cz a to kliknutím na tmavě modrý obdélník s nápisem E-licence.

Členské příspěvky

Členové ČTA, kteří mají uhrazen členský příspěvek na daný rok, mají právo využívat služeb poskytovaných ČTA nebo prostřednictvím České triatlonové společnosti, s.r.o. a dalších smluvních partnerů, jakož i využívat dalších výhod, které ČTA zajišťuje svým členům. Aktuální výše členských příspěvků naleznete v dokumentu Příspěvky a poplatky České triatlonové asociace.

Výhody při úhradě členského příspěvku ČTA

  • Zařazení do bodování Českého poháru v jednotlivých tlonech.
  • Snížené startovné na závodech ČTA.
  • Sleva 50 % při nákupu fotografií ze závodů ČTA.
  • Sleva 20 % při nákupu na eshop.triatlon.cz.
  • Kooperace při přihlašování na mezinárodní závody.
  • Možnost zúčastnit se školení pořádaných ČTA (např. kurz trenéra).
  • Slevy u našich partnerů (ATEX sleva 10 %).
  • Dobrý pocit ze zapojení do triatlonové komunity

Členové ČTA mohou také využít úrazové pojištění. Český olympijský výbor uzavřel od 1. 2. 2019 pro celé sportovní prostředí ČR úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s. Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím této pojišťovny.

Přestupy

Člen ČTA může jednou v kalendářním roce přestoupit do klubu nebo individuálního členství a to na základě vyplněné online žádosti o přestup a splnění podmínek Přestupního řádu České triatlonové asociace. Návod, jak požádat o přestup, naleznete pod bodem 6 zde.

Dokumenty spojené s členstvím a přestupy