Česká triatlonová asociace považuje zkvalitnění systému vzdělávání trenérů za svoji prioritu.

Jednou z cest je sdílení informací a poznatků z různých zdrojů a jejich dostupnost pro stávající trenéry i další potenciální zájemce z řad odborné i laické veřejnosti.

V této sekci bude ČTA uvěřejňovat odkazy na archiv zajímavých prací, seminářů, přednášek a školení a také na absolventské práce triatlonových trenérů.

Odkazy vedou na sdílený disk ČTA. Pokud se vám vybraná složka neotevře automaticky, naleznete ji v menu v položce „Sdíleno se mnou“: