Historicky se řadí Česká triatlonová asociace (dříve Český svaz triatlonu) mezi nejstarší triatlonové organizace na světě vůbec. Pojďme nahlédnout na úplný začátek ……

První závody…….

První triatlonový závod na českém území se konal již 21. června 1980, kdy se pod vedením pana Tomáše Karlíka jel triatlon na Slapské přehradě s účastí 27 borců (2 km plavání, 60 km cyklistiky a 20 km běh). Následně se pak 30. srpna 1980 uskutečnil první ročník „Cesty železných mužů a zlatých žen“ ve Stochově, pořádaný OTTJ Kovo Praha, v objemech 2 km plavání, 200 km cyklistiky a 20 km běhu. Bohužel se o těch neoficiálních akcích dlouho nevědělo, a tak se mezi první vlaštovky triatlonu u nás dostali až později.

 První oficiální otevřený závod se jel 13.-14.6.1981 v Plzni pod názvem Železný muž, a to konkrétně v lokalitě Butov –Hracholuská přehrada. Ve statutu akce stálo: „Absolvovat trasu 200 km na kole, 20 km běh a 2 km plavání. Titul „Železného muže“ obdrží každý účastník, který všechny 3 disciplíny zvládne do 24 hodin.“ Start akce byl 13.6. mezi 4.-6. hod. ranní u plzeňského výstaviště. Po 40 km etapě následoval dojezd do Butova, povinný ½ hod. odpočinek a plavání 2 km. Teplota vzduchu 8°C, teplota vody u startu 19,5°C. Trať byla rozdělena na dva úseky po 1 km. Po trati bylo rozmístěno 7 lodiček, které v případě nouze /křeče apod./pomáhaly účastníkům. Celý 2 km úsek musel být absolvován bez přerušení. Po odplavání a individuálním odpočinku, který byl převážně vyplněn 10-30 min. rytmickým třesem celého organismu /dle otužilosti/, následoval start etapy 160 km. Velice náročná, kopcovitá trať dokonale prověřila možnosti i aktivních cyklistů.

 Po ukončení cyklistické projížďky překrásnou krajinou Západních Čech následoval individuální odpočinek na startu běhu. Trasa byla volena po asfaltové silnici v okolí Butova tak, aby jí bylo možno absolvovat i za tmy. Ač byla akce plná organizačních neduhů, přesto se těšila velkému zájmu tělovýchovných odborníků, lékařů, radilů i široké veřejnosti a málokdo věřil, že se jí podaří dovést do úspěšného konce. Cíl prvního triatlonu „ŽM“ nebyl v žádném případě závod. Šlo o to co je člověk schopen vydržet a pořadí tak bylo pouze informativní. Akce se zúčastnilo na 112 závodníků. A pár perliček: akci dokončilo 107 borců, až 350 přihlášených muselo být z technických důvodů odmítnuto, byl zaznamenán váhový úbytek od 0 do 7 kg.

 A to už je jen krok k federaci, svazu a asociaci…..

Československý koordinační výbor triatlonu byl založen 17. listopadu 1984 v Jičíně v čele s předsedou Ing. Václavem Vítovcem. Tehdy i spatřil světlo světa první triatlonový „Zpravodaj“. V roce 1984 se nabízelo na 16 závodů s titulem Železný muž, ale pořád to nestačilo.

Po složitých jednáních na politické úrovni a tehdejším Českém svazu tělesné výchovy se mohl konečně založit Český svaz triatlonu na své ustanovující konferenci v Praze dne 22. května 1988. Podobný proces nastal i na Slovensku, a následně pak dochází ke sjednocení a založení České a Slovenské triatlonové federace, a to v Riegrových sadech v Praze dne 20. října 1990. 1. ledna 1993 po rozdělení republik tu je Český svaz triatlonu vedený panem Pavlem Kořanem.

Naši členové, tehdy železní mužové, stáli u zrodu Mezinárodní triatlonové unie (ITU) zastřešující olympijský triatlon a Evropské triatlonové unie (ETU)…..

Triatlonová Evropa se sjednotila v organizaci Evropská triatlonová unie (ETU) v holandském Almere v roce 1984 a dnes čítá na 47 států. V roce 1989 byla ustanovena Mezinárodní triatlonová unie (ITU). Obě unie vznikají za aktivní účasti našeho Václava Vítovce.

Blízko k olympiádě….

Již kolem roku 1984 dochází ke zlomu a vedení triatlonu u nás se více orientuje na kombinace distancí 1,5 km plavání, 40 km cyklistiky a 10 km běhu dnes známou pod označením olympijské distance.

Důležitými mezníky pak v popularizaci triatlonu byla mimo jiné dvě klíčová rozhodnutí MOV. Prvé ze dne 18. července 1991, kdy byl triatlonu udělen statut olympijského sportu a druhé 5. září 1994, kdy byl triatlon zařazen do programu LOH 2000 v Sydney.

Jedním z medailistů tohoto historického mezníku triatlonu byl český reprezentant Jan Řehula, který zde obsadil 3.místo…

Čerpáno z materiálů pana Václava Vítovce, kterému tímto děkujeme.