V této sekci najdete všechny dokumenty, týkající se činnosti a fungování České triatlonové asociace, jako jsou např. Stanovy ČTA, triatlonová pravidla, Prováděcí pokyny, vzdělávací materiály apod.

Jejich zařazení je rozděleno do 4 základních kategorií:

  • ČTA – Stanovy, členství, zápisy z jednání, smlouvy a důležité dokumenty
  • SPORTOVNÍ SEKCE – pravidla triatlonu, Soutěžní směrnice, Nominační kritéria, Sportovní příprava, metodika, SpS, SCM, VSCM, Akademie – prováděcí pokyny, testy
  • TRENÉŘI – vzdělávání, informace
  • TECHNICKÁ SEKCE – pravidla, informace a dokumenty pro pořadatele, rozhodčí

Některé dokumenty mohou svým obsahem přesahovat nebo prolínat uvedené kategorie.

Neaktuální nebo již neplatné dokumenty jsou uloženy do Archivu, se stejným schématem řazení. Umístění dokumentu v Archivu je ohraničeno obdobím cca 3 roky zpět.

V případě nejasností nebo chybějících dokumentů nás neváhejte konatktovat.