Česká triatlonová asociace (dále též „ČTA“) je občanským sdružením, které vzniklo dne 28.5.1990 pod názvem Český svaz triatlonu o.s. za účelem zajištění sportovní činnosti svých členů.

ČTA sdružuje sportovní oddíly, kluby, tělovýchovné kolektivy, krajské triatlonové svazy, obchodní společnosti a další právnické a fyzické osoby.

ČTA pečuje o rozvoj a kultivaci sportovního prostředí v ČR ve sportovních kombinacích aquatlon (plavání a běh), zimní triatlon (běh, horské(MTB) kolo, lyže-běh), triatlon (plavání, kolo, běh), terénní triatlon (plavání, MTB kolo, běh), duatlon (běh, kolo, běh), kvadriatlon (plavání, kajak, kolo, běh) a paratriatlon (triatlon, technicky přizpůsobený pro handicapované závodníky), dále jen „triatlon“, nebo „triatlonové hnutí“.

ČTA chrání práva a zájmy svých členů a přispívá k uspokojování jejich potřeb.

ČTA vytváří metodické a organizační podmínky triatlonového hnutí, vydává základní normy s celostátní působností, zabezpečuje školení a přípravu trenérů, rozhodčích a dalších pracovníků. ČTA organizuje či spoluorganizuje a řídí domácí soutěže a pohárové seriály v triatlonu, případně mezinárodní soutěže v triatlonu na území ČR. ČTA řídí a zajišťuje státní reprezentaci ČR v triatlonu, včetně přípravy talentované mládeže.

Poslání ČTA je konkretizováno souborem výhod a služeb pro členy, které jsou uvedeny ve Stanovách ČTA.