Zde naleznete dokumenty související s činností technické komise.
Soutěžní směrnici pro aktuální kalendářní rok, která definuje princip soutěží Českého poháru. Dále pak Pravidla triatlonu určená závodníkům a trenérům. Dalším dokumentem je Manuál závodu určený všem pořadatelům závodů Českého poháru a nominační kritéria pro daný kalendářní rok.

Technickou komisi tvoří Tomáš Petr, Petr Mužíček a Denisa Ondrášková. V případě zájmu o práci rozhodčího nebo technického delegáta kontaktujte Petra Mužíčka (petr.muzicek@triatlon.cz)

Rádi Vás přivítáme v prostředí náročného sportu, jehož je fair play nedílnou součástí.

Přílohy