Členství fyzických a právnických osob

Členem ČTA se může stát jakákoliv fyzická osoba, bez ohledu na státní příslušnost či bydliště, pokud souhlasí se Stanovami ČTA a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov ČTA.

Jestliže máte zájem stát se členem ČTA, ať už jako individuální člen či člen právnické osoby (klubu), která je členem ČTA, tak více informací naleznete zde.

 

Členem ČTA se může stát právnická osoba vzniklá podle českého práva splňující podmínky dle článku 2.3.2 Stanov ČTA, pokud souhlasí se Stanovami ČTA a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov ČTA.

Jestliže máte zájem, aby se Vaše právnická osoba (klub) stala členem ČTA, tak více informací naleznete zde.