Účelem ČTA je sdružovat jednotlivce, sportovní oddíly, kluby, tělovýchovné kolektivy, spolky a jiná uskupení sportovních oddílů, obchodní společnosti a další právnické a fyzické osoby.

Členem ČTA se může stát jakákoli fyzická nebo právnická osoba, bez ohledu na státní příslušnost, bydliště či místo svého sídla, pokud souhlasí se Stanovami a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov.

Přílohy