Podmínky startu v závodech World Triathlon kategorií Age Group.

Start v závodech organizace World Triathlon (WT) je svázán s několika podmínkami.

Závodník musí být registrovaným členem národní triatlonové federace. V případě zájmu o plnohodnotnou registraci kontaktujte pana Josef Dvořáka (josef.dvorak@triatlon.cz), který vám podá kompletní informace, případně s vámi registaci vyřídí.

Účast v závodech WT je dle triatlonových pravidel WT povolena pouze v oficiální reprezentační kombinéze.
Kombinéza je nabízena ve dvou designově shodných provedeních, každé ve dvou cenových hladinách – viz: https://eshop.triatlon.cz/Reprezentacni-zavodni-kombinezy-21-c4_0_1.htm
Cenu vždy určuje kvalita a užitná hodnota materiálu. Dražší varianta – špičkový materiál, vhodný obzvláště pro závody s plaváním bez neoprénu (ale nejen), kvalitní střih, vývoj a testy ve spolupráci s reprezentačním týmem ELITE. Levnější varianta – stále kvalitní, avšak standardní materiál, střih stejný nebo velmi podobný dražší variantě.

Všechny kombinézy jsou dodávány včetně povinného potisku a grafických prvků. Dále je možno kombinézu potisknout vastními logy (max 2x). Kombinézu AG je nadále možno používat na všech závodech (včetně domácích) všech kategorií.
Výroba kombinézy zabere určitý čas, v případě zájmu o objednání je třeba to řešit co nejdříve. Pro členy ČTA platí sleva 20% z uvedených cen.
V případě zájmu o přípravu reprezentační kombinézy ji objednejte přímo na našem eshopu s tím, že zvolenou velikost uvedete v poznámce k objednávce, nebo ji následně upřesníme při další komunikaci.
Velikostní tabulky ATEX: https://eshop.atexsport.cz/velikostni-tabulky

Přihlašování k soutěžím WT

Přihlašování k závodům WT zpravidla probíhá prostřednictvím České triatlonové asociace, která zájemce o start přihlašuje v administrativním systému WT. Startovné za závodníky v těchto případech také hradí ČTA, ekvivalent startovného v Kč je následně přihlášeným závodníkům fakturován. V některých případech se sportovec přihlašuje sám na stránkách pořadatele, včetně úhrady startovného. ČTA následně potvrzuje seznam přihlášených. Konkrétní způsob přihlášení je uveden v propozicích závodu, případně v informacích ke danému závodu na stránkách WT (www.triathlon.org). I v případě, že se závodník přihlašuje sám na stránkách pořadatele, musí kontaktovat ČTA (agegroup@triatlon.cz), aby splnil všechny náležitosti a bylo následně možno potvrdit jeho start v kategorii AG. Tato povinnost se samozřejmě netýká sportovců, kteří startují v závodě OPEN.

Vzhledem k aktuálním podmínkám přihlašování a platby startovného je potřeba, aby případné odhlášení řešil každý sportovec v dostatečném předstihu, protože pořadatel po vydání startovní listiny (cca měsíc před startem závodu) již zpravidla nevrací startovné!

Další důležitou podmínkou účasti v mezinárodních soutěžích WT je doložení zdravotní způsobilosti. ČTA garantuje organizaci World Triathlon zdravotní způsobilost všech našich reprezentantů. Toto je tžřeba doložit zdravotní prohlídkou, kde je konstatováno, že dotyčný sportovec je schopen sportovní přípravy a účasti v soutěžích, a také vyplněním dotazníku sportovce WT. Oba dokumenty naleznete níže v přílohách. Pro doložení zdravotní prohlídky je možno použít i vlastní formulář.

V případě zájmu a o jakékoliv další informace pište na mail: agegroup@triatlon.cz.

Přílohy