Jako každý sport, je i triatlon a jeho soutěže regulován a určován pravidly. Tato pravidla jsou uveřejněna na stránkách České triatlonové asociace (dále jen ČTA), což je česká národní sportovní federace, zastupující triatlon v rámci zastřešujících sportovních institucí ČR, tedy v České unii sportu (ČUS) a v Českém olympijském výboru (ČOV), a současně i v mezinárodních triatlonových orgánech, Světové triatlonové unii (World Triathlon-WT) a Evropské triatlonové unii (ETU) – toto zde uvádíme pro orientaci v pojmech a zkratkách, se kterými se každý triatlonista může setkat.

Zde vás seznámíme alespoň se základními pravidly, která by měl znát i začínající triatlonista:

  • použití jakýchkoli neschválených podpůrných prostředků, léků, potravinových doplňků a technických pomůcek je zakázané,
  • při plavání nejsou povoleny žádné plavecké pomůcky a doplňky,
  • neabsolvování případné penalizace znamená diskvalifikaci,
  • cizí pomoc při defektu není přípustná,
  • jízda na kole v depu je zakázána, na kolo je možné nasednout až za čarou, která vymezuje hranici depa, stejně tak sesednutí je povoleno pouze před touto čarou,
  • při cyklistické části triatlonu je závodník povinen dodržovat dopravní předpisy, a to i v případě kompletního uzavření tratě pro ostatní dopravu,
  • cyklistická helma je vždy povinná, musí být nasazena na hlavu a pevně zapnuta před vyzvednutím kola v depu a po celou dobu jízdy na kole, až do odložení kola zpět do depa,
  • závodní oblečení či dres musí krýt obě poloviny těla, vyjma plavání u mužů.