Členem ČTA se může stát jakákoliv právnická osoba vzniklá podle českého práva splňující podmínky dle článku 2.3.2 Stanov ČTA, pokud souhlasí se Stanovami a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov.

Členem ČTA může být pouze spolek či jiná právnická osoba, která je založena za účelem provozování organizovaného sportu svých členů (sportovní klub), jejímiž členy jsou členové ČTA, které jsou fyzickými osobami nebo sdružuje spolky či jiné právnické osoby (sportovní kluby) na oblastní úrovni.

Žádost o členství v ČTA

Členství právnické osoby vzniká schválením členství Radou ČTA, a to na základě řádně vyplněné online žádosti na cts.triatlon.cz a splněním podmínek dané Licenčním řádem ČTA. Návod, jak podat žádost o členství v ČTA naleznete zde.

Podmínkou vzniku členství právnické osoby je při vyplnění žádosti předložit úplné znění stanov či jiných obdobných zakladatelských dokumentů a jejich soulad se Stanovami ČTA a výpis z veřejného rejstříku.

Členové, kteří jsou právnickými osobami, jsou povinni předkládat ČTA i veškeré změny dokumentů.

Informace k registraci fyzických osob do ČTA ve Vašem klubu naleznete zde. Pod stejným odkazem naleznete také postup pro vyřízení přestupu.

Členské příspěvky

Aktuální výše členských příspěvků naleznete v dokumentu Příspěvky a poplatky České triatlonové asociace.

Výhody při úhradě členského příspěvku ČTA

Hlasovací práva na Valné hromadě ČTA mají členové, kteří jsou právnickými osobami, mají ke dni předcházejícímu dni rozeslání pozvánek na příslušnou Valnou hromadu zaplaceny členské příspěvky na aktuální kalendářní rok a jsou členy ČTA nejméně po dobu 6 měsíců. Každý takový člen má jeden hlas.

Další výhody:

  • Zařazení do bodování Českého poháru v jednotlivých tlonech.
  • Snížené startovné na závodech ČTA.
  • Sleva 50 % při nákupu fotografií ze závodů ČTA.
  • Sleva 20 % při nákupu na eshop.triatlon.cz.
  • Kooperace při přihlašování na mezinárodní závody.
  • Možnost zúčastnit se školení pořádaných ČTA (např. kurz trenéra).
  • Slevy u našich partnerů (ATEX sleva 10 %).
  • Dobrý pocit ze zapojení do triatlonové komunity

Členové ČTA mohou také využít úrazové pojištění. Český olympijský výbor uzavřel od 1. 2. 2019 pro celé sportovní prostředí ČR úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s. Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím této pojišťovny.

Dokumenty spojené s členstvím a přestupy

Přílohy