KLUBY (právnické osoby)

Obsah:
1. Žádost o členství
2. Členské příspěvky ČTA
3. Hlasovací právo na Valné hromadě ČTA a výhody členství v ČTA
4. Přestupy a hostování
5. Souhrn dokumentů

Členem ČTA se může stát právnická osoba vzniklá podle českého práva splňující podmínky dle článku 2.3.2 Stanov ČTA, pokud souhlasí se Stanovami ČTA a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti ČTA dle Stanov ČTA.

1. Žádost o členství

Každá právnická osoba musí prostřednictvím informačního systému ČTA podat žádost o členství v ČTA, a to vyplněním elektronického formuláře „Přihláška ke členství v ČTA – klub, oddíl“.

Pro podání žádosti o členství v ČTA je potřeba, aby se manažer klubu přihlásil do svého uživatelského účtu a následně v hlavním menu zvolil Registr ČTA –  Přihláška ke členství v ČTA – klub, oddíl.

Podmínky registrace členů v souladu se Stanovami ČTA a vzniku jejich členství v ČTA stanovuje Licenční řád ČTA.

Podrobný manuál Jak se stát členem ČTA pro právnické osoby.

2. Členské příspěvky ČTA

Členové ČTA jsou povinni platit členské příspěvky, jejich výši určuje Valná hromada ČTA.
Aktuální výši členských příspěvků naleznete v dokumentu Příspěvky a poplatky České triatlonové asociace. Více o členských příspěvcích se dočtete ve Stanovách ČTA a v Licenčním řádu ČTA.

Podrobný manuál Úhrada členských příspěvků pro manažery klubů

3. Hlasovací právo na Valné hromadě ČTA a výhody členství v ČTA

Hlasovací právo na Valné hromadě ČTA mají členové, kteří jsou právnickými osobami, mají ke dni předcházejícímu dni rozeslání pozvánek na příslušnou Valnou hromadu zaplaceny členské příspěvky na aktuální kalendářní rok a jsou členy ČTA nejméně po dobu 6 měsíců. Každý takový člen má jeden hlas.

Právnickým osobám s uhrazeným členským příspěvkem je zasílán jednou za 14 dní monitoring dotací.

Český olympijský výbor uzavřel pojistky pro celé sportovní prostředí ČR a členové ČTA tak mohou využít úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti trenérů.

Dále lze sjednat cestovní pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění odpovědnosti členů orgánu spolku od partnerů České unie sportu.

Jaké další výhody plynou z úhrady členských příspěvků zejména pro fyzické osoby, se můžete dočíst zde.

4. Přestupy a hostování

Iniciátorem přestupního řízení je fyzická osoba nebo její zákonný zástupce. Přestoupit lze pouze jednou v kalendářním roce a to z mateřského klubu do nového klubu, z individuálního členství do nového klubu nebo z mateřského klubu do individuálního členství. Přestup lze uskutečnit kdykoliv. V přestupním termínu (měsíc listopad) je ale poplatek za přestup výhodnější.

Veškeré záležitosti týkající se přestupů a žádostí o hostování v zahraničním klubu, popř. žádosti o hostování zahraničního sportovce v tuzemském klubu řeší Přestupní řád ČTA.

Více o přestupech se dozvíte v článku o členství fyzických osob.

5. Souhrn dokumentů (Přílohy)

Přílohy