triatlon

/Mgr. Antonín Bauer
­
/Mgr. Antonín Bauer

Autor Mgr. Antonín Bauer

Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 tel./fax: 242 429 259
Generální sekretář

Oznámení o zahájení jednacího řízení: Poskytování služeb datové a výsledkové podpory…

ČTA vyzývá neomezený počet uchazečů k podání nabídky na veřejnou zakázku na služby: „Poskytování služeb datové a výsledkové podpory na závodech řízených Českou triatlonovou asociací"

Autor |Červen 24th, 2021|

Veřejná zakázka na poskytování služeb datové a výsledkové podpory na závodech řízených ČTA – zrušena

Zadavatel vydává v rámci výše uvedené veřejné zakázky toto rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení za použití § 127, odst. 2), písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále „ZZVZ“).

Autor |Červen 17th, 2021|

Veřejná zakázka na poskytování služeb datové a výsledkové podpory na závodech řízených ČTA

Veřejná zakázka na poskytování služeb datové a výsledkové podpory na závodech řízených ČTA - prodloužen termín přihlášek

Autor |Červen 8th, 2021|

Řádná volební Valná hromada ČTA

V souladu se Stanovami ČTA rozhodla Rada ČTA dne 4.5. 2021 o svolání volební Valné hromady ČTA, která byla v roce 2020 z důvodu vládních opatření v důsledku pandemie COVID-19 zrušena.

Autor |Květen 23rd, 2021|

Řádná volební Valná hromada ČTA 2020

V souladu se Stanovami ČTA, rozhodla Rada ČTA dne 22.9.2020 o svolání řádné volební Valné hromady České triatlonové asociace. Jednání se uskuteční v Nymburku dne 14. listopadu 2020.

Autor |Říjen 14th, 2020|

Grantový program – „Krajské série mládeže a Partnerské závody 2020“

Česká triatlonová asociace vypisuje grantový program na rok 2020 určený Krajským sériím mládeže a Partnerským závodům 2020.

Autor |Březen 3rd, 2020|

Změna termínu: SUPERSPRINT Zlín bude 9.-10. května

Pořadatelé SUPERSPRINT Triatlonu Zlín, který odstartuje sezonu Českého poháru v olympijském a sprint triatlonu, museli reagovat na nečekanou událost a změnit termín závodu. Uskuteční se 9.-10. května.

Autor |Únor 18th, 2020|

NOVÝ „JÍZDNÍ ŘÁD“ ČTA K PROGRAMU TALENT

Rada České triatlonové asociace schválila, novelizaci Prováděcích pokynů k činnosti sportovní přípravy talentované mládeže pro období roku 2020.

Autor |Leden 30th, 2020|

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – Servisní a technické zajištění a s tím spojené služby v místě konání závodů Českého poháru přímo řízených Českou triatlonovou asociací

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Autor |Leden 20th, 2020|

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – Nákup užitkových automobilů

Česká triatlonová asociace vyhlašuje zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky – otevřená výzva s názvem: „Nákup užitkových automobilů“

Autor |Říjen 17th, 2019|