Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Česká triatlonová asociace vyhlašuje zadávací řízení na „Servisní a technické zajištění a s tím spojené služby v místě konání závodů Českého poháru přímo řízených Českou triatlonovou asociací“.
Posuzovány budou přihlášky, které uchazeči zašlou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo osobně dodají do 30. 03. 2018, do 12:00 hodin, na adresu:
Česká triatlonová asociace, Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6.

Zadávací dokumentaci, pokyny a informace, či příslušné podklady k úspěšné realizaci veřejné zakázky, naleznete v přiložených souborech.

 

-ab-