Od začátku roku je platný nový Světový antidopingový Kodex, který byl schválen už v roce 2019 na konferenci v Katovicích. Tento Kodex je aplikovatelný po celém světě. Společně s jeho standardy, Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice a Seznamem zakázaných látek a metod patří k páteřním dokumentům v oblasti boje proti dopingu.

Světový antidopingový kodex byl poprvé přijat v roce 2003 na konferenci WADA v Kodani. Dále byl „Kodex“ novelizován na konferenci WADA v Madridu v roce 2007, na konferenci WADA v listopadu 2013 v Jižní Africe a poslední novelizace proběhla v roce 2019 na konferenci v Katovicích.

Dalším schváleným dokumentem je Charta práv sportovce, která reaguje na snahu o větší zapojení sportovců do antidopingového boje a reflektuje jejich práva. Tato Charta je v mnoha ohledech průlomová.

Antidopingový výbor ČR připravil český překlad Kodexu a klíčových Mezinárodních standardů. Zároveň s tím vydává i novelizovanou verzi Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice.

Veškeré dokumenty jsou vám k dispozici v příloze tohoto článku.