Součástí také letošního triatlonového kalendáře jsou mimo jiné závody mistrovství Evropy a světa, a to v olympijských i v neolympijských -tlonech pro závodníky věkových kategorií (Age Group – AG).  Vypsané závody a informace k nim (pokud jsou již k dispozici) si můžete vyhledat zde

Podmínky pro účast elitních i AG sportovců na závodech ME a MS jsou vždy součástí Soutěžní směrnice, konkrétně její části Nominační kritéria. V současnosti nejsou tato Nominační kritéria pro rok 2021 ještě oficiálně vydána z důvodu neznámého místa a termínu konání Mistroství Evropy v olympijském triatlonu.

I přesto ale mohou všichni zájemci z řad AG, kteří mají zájem startovat na ME/MS, kontaktovat sportovního ředitele Martina Hotového prostřednictvím e-mailu martin.hotovy@triatlon.cz, aby se na daný závod nahlásili. Tato výzva neplatí pro zájemce o účast na ME v dlouhém triatlonu v Rothu, kam již nahlašování proběhlo v uplynulém roce.

Každý rok máme pro AG kategorie vždy dostatek startovních slotů. Primární podmínkou pro start na všech mezinárodních závodech vyhlašovaných ITU či ETU je platná standardní lékařská sportovní prohlídka (zahrnující vždy i 12ti svodové EKG) a vyplněný lékařský dotazník, který naleznete přílohou tohoto článku.  Oba dokumenty jsou vybírány tak, že je sloučíte do jednoho PDF dokumentu a nahrajete do svého osobního profilu na CTS. Další podmínkou je pořízení oficiálního reprezentačního závodního dresu ve variantě AG.