ČTA připravila, obdobně jako většina sportovních svazů, návrh změn v systému trenérského vzdělávání. Cílem těchto změn je výrazně zkvalitnit a zefektivnit vzdělávání trenérů v triatlonu, v neposlední řadě pak i zasadit systém vzdělávání do platného legislativního rámce v ČR.

Aby tyto změny nezůstaly pouze formální, ale staly se skutečně funkční, bude nutné současně provést i relativně zásadní změny v celém systému řízení sportovní činnosti ČTA. Tyto úpravy se budou týkat také způsobu zařazování sportovců do systému podpory i pravidel zřizování a činnosti lokálních středisek SpS, SCM.

V současné době je veškerá klíčová dokumentace ve  fázi posledních úprav tak, abychom eliminovali případné nedostatky, „hluchá místa“ apod.

K datu 7. října 2022 bude tato dokumentace zveřejněna, a to včetně základní technické podpory a širšího popisu. Zároveň budou zveřejněny i konkrétní termíny on-line workshopů pro zájemce o bližší seznámení se s novým systémem, při kterých budou zodpovězeny veškeré dotazy.

Nový systém bude nadále konzultován se zástupci trenérů a klubů a bude připravován na reálné zavedení do praxe.

Zařazování sportovců do systému podpory bude aktuálně probíhat podle stávajících pravidel.