Na základě pořadí v Rankingu ČTA byli do Výběru ČTA na první část sezóny nominováni sportovci, kteří obsadili prvních 8 míst.

Další 4 sportovci byli navrženi reprezentačním trenérem mládeže Janem Kubešem. Sportovní komise po předložení důvodů a argumentů jejich nominaci schválila.

Nominovaní sportovci budou osloveni a informováni o podmínkách zařazení v nejbližších dnech, aby mohli svou nominaci zvážit a vyjádřit se, jestli ji přijímají.

Seznam nominovaných sportovců naleznete níže v příloze.

 

Původní  článek:
Reprezentační trenér dorostu a juniorů Jan Kubeš upřesnil podmínky a předběžný termínový plán činnosti mládežnického reprezentačního výběru ČTA na první fázi RTC 2024.

Pro sestavení rankingu, na základě kterého bude výběr sestaven byly akceptovány nahlášené výkony sportovců dosažené v období 1.7. – 15.11.2023.

Nominace sportovců do výběru ČTA bude oznámena do 1.prosince 2023.

Podrobnější informace naleznete v přiloženém souboru.