Dne 28.11.2023 schválila Sportovní komise ČTA sportovce navržené na řádné zařazení do systému podpory mládeže na rok 2024 v rámci Sportovních středisek (SpS) a Sportovních center mládeže (SCM).

V první fázi byli do SCM zařazeni sportovci, kteří plně splnili podmínky dle Prováděcích pokynů SCM, tedy včas a řádně podali návrh na zařazení a splnili požadované výkonnostní a výsledkové parametry.

Do posouzení pro dodatečné zařazení do SCM budou postoupeny všechny návrhy, které v některém z parametrů podmínky pro řádné zařazení nesplňují. Tyto návrhy je možno do 6.12.2023 ještě jakkoliv doplnit a aktualizovat, případně zaslat i další, ještě nepředložené návrhy na zařazení.

 

Do SpS byli v řádném režimu zařazeni sportovci, kteří nejvíce vyhovují podmínkám Prováděcích pokynů SpS, především z hlediska sportovní výkonnosti a účasti v soutěžích.

Pro dodatečné zařazení budou zohledněny nejen výkonnostní a výsledkové parametry, ale současně i požadavek na preferenci společné sportovní přípravy v klubech, tedy vznik funkčních Sportovních středisek.

V této souvislosti je důležité zdůraznit, že výsledkovost sportovců žákovských kategorií není rozhodujícím parametrem pro zařazení do systému podpory.  Primárním zájmem ČTA je podpora společné přípravy v rámci klubů, a to obzvláště v případě nejmladších sportovců.

Seznamy řádně zařazených sportovců naleznete v přílohách pod článkem.

Tomáš Petr
sportovní ředitel ČTA