Česká triatlonová asociace uzavřela výběrové řízení na pozici sportovního ředitele, které bylo zahájeno 5. července. Výběrová komise nedoporučila jmenovat do této pozice žádného z přihlášených uchazečů.

Výběrové řízení probíhalo pod vedením pětičlenné komise, která pracovala ve složení: předsedkyně Denisa Zobelt, Jiří Horký, Jan Chrudimský, Tomáš Petr a Pavel Káňa. V prvním kolem museli uchazeči o pozici sportovního ředitele vypracovat kromě životopisu také vlastní návrh koncepce a procesního řízení sportovní sekce v oblastech: metodika, vzdělávání, příprava mládeže a státní reprezentace.

Na základě zvážení předložených výsledků, vzájemné dohody a rozhodnutí Rady ČTA zůstává ve své dosavadní pozici pan Tomáš Petr.

Současně však na základě osobních pohovorů s uchazeči, kteří postoupili do druhého kola, nabídla Česká triatlonová asociace spolupráci panu Martinu Berkovi, který tak bude působit v roli asistenta ředitele pro sportovní sekci.

Chtěli bychom poděkovat všem uchazečům o pozici sportovního ředitele. Vážíme si jejich zájmu a podnětů, které nám během výběrového řízení představili.

Martina Berku jste mohli v triatlonovém prostředí zaznamenat jako aktivního závodníka, trenéra mládeže i jako pořadatele závodů a organizátora tréninkových kempů. Triatlon ovšem poznal také na akademické půdě – vystudoval Trenérství na Fakultě tělesné výchovy a sportu, kromě toho má titul PhD. z České zemědělské univerzity. Ve své profesní kariéře působil v Německu, Spojených státech amerických a v Austrálii.