ČTA tímto vyhlašuje poptávkové řízení na pozice Sportovní ředitel ČTA a Koordinátor /manažer mládeže ČTA.

Sportovní ředitel ČTA – zodpovídá zejména:
– za přípravu, organizaci a průběh schválených společných reprezentačních akcí,
– za chod sportovní sekce ČTA,
– za práci hlavních trenérů jednotlivých kategorií ČTA,
– za zpracování výsledků reprezentace po ukončení RTC,
– za zajištění administrativy spojené s reprezentací a s agendou týkající se ITU, ETU, MŠMT, ČTA a ADV ČR,
– za zajištění nominačních kritérií a jejich schvalování,
– za zajištění dodržování předpisů pro kontrolu a postih dopingu ve sportu, a další normy, včetně interních předpisů, schváleného plánu činnosti ČTA a stanov ČTA,
– za efektivní využití finančních prostředků schváleného rozpočtu ČTA či určených prostředků státních dotací dotace v souladu s pokyny dotačních titulů,
– úzce spolupracuje s odbornými komisemi a koordinátorem/manažerem reprezentantce ČTA,
– je přímým podřízeným předsedy Rady ČTA,
– úzce spolupracuje se sekretariátem ČTA.

Koordinátor/manažer mládeže ČTA zodpovídá zejména:
– zabezpečení organizačně-administrativní činnosti SpS/SCM/VSCM, tedy činnosti týkající se Sportovních středisek mládeže, Sportovních center mládeže, nebo Vrcholových center mládeže (dále jen „SpS/SCM/VSCM“) a popř. Triatlonových akademií či Tréninkových, skupin,
– za administrativní podporu Sportovní komise ČTA,
– za přípravu materiálů a podkladů pro MŠMT, ČOV atd.
– za zpracování výsledků zařazených sportovců SpS/SCM/VSCM v daném RTC,
– za podporu při zajištění dodržování předpisů pro kontrolu a postih dopingu ve sportu, a další normy, včetně interních předpisů, schváleného plánu činnosti ČTA a stanov ČTA,
– za efektivní využití finančních prostředků schváleného rozpočtu ČTA či určených prostředků státních dotací dotace v souladu s pokyny dotačních titulů,
– úzce spolupracuje s odbornými komisemi ČTA,
– je přímým podřízeným sportovního ředitele ČTA,
– úzce spolupracuje se sekretariátem ČTA,
– za organizačně-administrativní podporu činnost klubů/krajů ČTA pracujících s mládeží.

V příloze naleznete bližší podmínky pro přihlášení.

 

-ab-