V souladu s Usnesením řádné valné hromady ČTA konané dne 6. listopadu 2021 v Olomouci předkládá rada ČTA v zastoupení jejím předsedou panem Antonínem Bauerem členské základně ČTA dokument Koncepce řízení sportovní sekce a reprezentace včetně orientační finanční náročnosti na další OH cyklus + personálního zabezpečení.