Na čem aktuálně pracuje vedení České triatlonové asociace? Jak její předseda hodnotí rok 2021? Proč byla vypsána výběrová řízení ve sportovní sekci? Jaké úkoly má teď před sebou vedení asociace? Na to všechno odpovídá Antonín Bauer, předseda asociace a generální sekretář.

Právě nám končí rok 2021. Jak bys ho zhodnotil z pohledu České triatlonové asociace?

Tak v první řadě musím konstatovat spokojenost s tím, že se i letos, přes pokračující komplikace a omezení v souvislosti s epidemií COVID 19 podařilo uspořádat řadu velmi kvalitních závodů a nabídnout fanouškům triatlonu dostatek příležitostí k soutěžení a měření sil.

Záměrně zde nechci zmiňovat jen naše největší triatlonové akce, mé poděkování a obdiv patří všem pořadatelům a organizátorům za to, že se pouštěli do často velmi nejisté „investice“. Tím není myšlena jen ta covidová, finanční, ale i časová a především osobní.

Po sportovní stránce můžeme pozitivně hodnotit start dvou reprezentantek na letošní „loňské“ olympiádě, i když konečný výsledek bychom si jistě všichni přáli ještě o něco lepší. Radost nám dělali především reprezentanti na neolympijských tratích, za všechny bych chtěl vyzdvihnout Anetu Grabmüllerovou a její bronzovou medaili z mistrovství světa v terénním triatlonu!

Pochvalu za velmi dobré výsledky si samozřejmě zaslouží i naši junioři.

U této tvé odpovědi se musíme na chvilku pozastavit.  Sám říkáš, že juniorská reprezentace byla úspěšná. Proč tedy dochází k poměrně kriticky vnímané výměně na postu trenéra mládežnické reprezentace?

Tato otázka vyžaduje poněkud obsáhlejší odpověď. Je potřeba si položit základní otázku – je současný český triatlon mezinárodně úspěšný? Pokud nebudeme rozlišovat mezi jednotlivými variantami triatlonu a mezi ženskými a mužskými kategoriemi, tak můžeme konstatovat relativní spokojenost. Jak již bylo zmíněno výše, za úspěšné můžeme považovat především disciplíny tzv. Multisportu, tedy aquatlon, zimní a terénní triatlon apod. Ale podpora triatlonu je vázána primárně na úspěšnost elitních (dospělých) závodníků v olympijských disciplínách! A zde si musíme přiznat, že i přes letošní dvojnásobnou olympijskou účast mnoho důvodů ke spokojenosti nemáme. V podstatě jsme se každoročně mohli spolehnout (a spoléhali jsme!) na výsledky Venduly Frintové, ale nikdo z nás nemládne. Musíme hledat nové Frintové a Řehuly, Ospalé …

Právě proto se výměna vedení u úspěšného juniorského týmu může jevit jako nesmyslná…

Ano, to chápu. Snad se mi podaří to trochu osvětlit. Vědomi si výše zmíněné nepříznivé situace v OH triatlonu, provedli jsme analýzu a snažili se identifikovat a pojmenovat kritické faktory. Ve spolupráci s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně jsme vytvořili nové organizační schéma, které lépe rozděluje kompetence a hierarchii řízení napříč všemi složkami ČTA. Takto popsané to působí poměrně hodně akademicky, pokusím se to tedy vysvětlit detailněji a jednoznačněji.

Pokud se podíváme do historie mládežnického triatlonu, můžeme konstatovat, že i v minulosti jsme byli v juniorských kategoriích mezinárodně poměrně úspěšní. Problémem je, že se nám dlouhodobě nedaří přechod mezi dospělé. Kde jsou někdejší úspěšní a nadějní junioři Debnár, Kalus, Olšar, Semerád, nebo Machačová, Svobodová, … ? Ano, jsou zde aktuálně naši nejlepší, Grebík, Zimovjanová, Hrušková, ale musíme si poctivě přiznat, že Radim Grebík ani Tereza Zimovjanová nejsou produktem triatlonové školy, přišli z jiných sportů.

Jsou zde také například dříve úspěšní junioři Aneta Grabmüllerová a Lukáš Kočař, ale ti se realizovali v jiných disciplínách. Jsme za to velice rádi, samozřejmě, i to je hodno hluboké poklony a ocenění. Ale to nám u NSA (finance) ani u sportovních center Olymp a Victoria (která našim reprezentantům poskytují podporu a zázemí) pozici nijak nevylepší. Pro podporu, finanční i společenskou, jsou opravdu zásadní a rozhodující pouze úspěchy na významných soutěžích v olympijské disciplíně dospělých!

Primárním úkolem a cílem mládežnického triatlonu tedy do budoucna musí být nejen jeho mezinárodní úspěšnost, ale především schopnost dovést nadějné (záměrně neříkám úspěšné!) mladé sportovce až mezi dospělou elitu. A výše zmíněná analýza nám naznačila, že dosavadní systém práce s mládeží (dorost a junioři) a faktická autonomie juniorské reprezentace není příliš efektivní. Uvědomujeme si, že velkým problémem a jedním z důvodů, proč se nedaří přechod nadějných sportovců z juniorské kategorie mezi dospělé, je především ztráta motivace! Ano, je vám 16, 17, 18 let, jste v reprezentačním výběru, trénujete v ideálním režimu, výcvikové tábory absolvujete na Kanárských ostrovech, na Mallorce, ve vysokohorském Livignu, jste mezinárodně relativně úspěšní… A pak přijde přechod mezi dospělé, dvojnásobné tratě, obrovská konkurence, současně třeba přestup na vysokou školu … A vy si najednou uvědomíte, že „lepší už to nebude“ (záměrně v uvozovkách)! Jen opravdu velmi silní jedinci jsou schopni a ochotni to období částečného ústupu ze slávy zvládnout a překonat. Strašně dlouho nám trvalo si to přiznat. Ne uvědomit, ale přiznat.

Nyní se tedy dostáváme k odpovědi na výše položenou otázku? Proč dochází k trenérské výměně?

Aktuálně nám chyběla návaznost na dospělou reprezentaci, vázla spolupráce a komunikace ve vertikální i horizontální rovině, opakovaně se nám (vedení ČTA a sportovní sekce) nedaří získávat výstupy z akcí, testování sportovců, zdravotní dokumentace atd.

Vědomi si nutnosti provést v tomto ohledu zásadní změny jsme oslovili Radka Eliáše, trenéra juniorského týmu, s nabídkou na pokračování spolupráce, ale s podmínkou respektování nového rozdělení kompetencí a nastavení koncepce juniorské (a dorostenecké) reprezentace.

Radek Eliáš tuto nabídku odmítl s tím, že se s novým pojetím a koncepcí neztotožňuje.

Radek Eliáš není jediným členem sportovní sekce, který odchází ze své pozice. 

Ano, v podstatě ve stejnou dobu rezignoval z osobních důvodů i Martin Hotový, sportovní ředitel ČTA. Rozhodli jsme se uspořádat výběrové řízení na uvolněné pozice. Osobně mne velmi překvapilo a potěšilo množství zájemců, kteří se na jednotlivé pozice přihlásili. Ve výběrovém řízení nás nejvíce oslovil Nikola Štourač, který bude novým sportovním ředitelem ČTA. Jan Kubeš se prezentoval jako nejlepší kandidát na uvolněnou pozici mládežnického reprezentačního trenéra, resp. asistenta reprezentačního trenéra pro mládež. Na novou pozici asistenta reprezentačního trenéra byl vybrán Jan Jakubíček, který bude přímo pomáhat hlavnímu trenérovi, kterým zůstává Lukáš Vrobel.

Do výběrového řízení se přihlásil i Radek Eliáš. Bohužel svou prezentací potvrdil, že setrvává na svém negativním pohledu na nová pravidla a rozdělení kompetencí v reprezentačním týmu.

Je mi jasné, že ne každý bude aktuální změny ve sportovní sekci vnímat pozitivně. Chtěl bych ale všechny požádat, aby s hodnocením počkali až na reálné výstupy. Sport bohužel nepřináší okamžitou odezvu na realizované kroky a postupy. Prosím, věřte nám, že to vše děláme jen proto, abychom se někdy v budoucnu dočkali těch nových Řehulů, Ospalých a Frintových!

To jsme se od hodnocení uplynulého roku poněkud posunuli!  

Ano, to je pravda, ale ono to spolu souvisí. Abychom mohli pozitivně hodnotit v budoucnu, musíme některé, i nepopulární kroky učinit už nyní. U sportu je výsledek vždy nejistý. Na druhou stranu, štěstí je přece jen více nakloněno připraveným.

Co dalšího bys chtěl vyzdvihnout a představit triatlonové veřejnosti?

Chtěl bych všechny informovat o řadě novinek, které možná nejsou na první pohled až tak mediálně atraktivní, ale věříme, že jsou všechny ku prospěchu českého triatlonu.

Velmi intenzivně se nyní pracuje na tvorbě nového informačního systému, který nahradí aktuální czechtriseries.cz, kde nám končí licence k užívání. Všem ho představíme začátkem příštího roku. Podnikáme kroky k tomu, abychom postupně sjednotili vizualizaci soutěží Českého poháru a abychom tak triatlon zatraktivnili nejen pro závodníky, ale i pro jejich fanoušky. A samozřejmě i pro případné partnery. V té souvislosti jsme rozšířili vozový park ČTA o vůz pro podporu technického zajištění akcí ČTA. Kromě toho máme pro potřeby sportovní a technické sekce k dispozici další dva osobní vozy formou velmi výhodného pronájmu od ČUS. V jednání je nákup další vícemístné dodávky pro výjezdy sportovců.

ČTA byla hodně aktivní i při přípravě nových stanov Českého paralympijského výboru a stala se jedním z jeho řádných členů. NSA nás pověřila gestorstvím pro oblast paratriatlonu. Aktuálně jednáme s WT o možnosti a podmínkách případného pořádaní jednoho ze závodů SP paratriatlonistů.

Připravujeme memorandum o spolupráci s vědeckým pracovištěm FSpS MU Brno např. při vzdělávání trenérů, aplikaci nejnovějších vědeckých poznatků do přípravy našich sportovců a v dalších tématech.

Brzy spustíme nové webové stránky triatlon.cz, které budou daleko více vyhovovat současným požadavkům na vzhled i funkčnost.

Připravujeme větší zapojení triatlonových edukativních systémů WT a propojení s nimi.

Současně jsme v kontaktu a vyjednáváme s některými Evropskými federacemi o uzavření spolupráce např. o vzájemném uznávání licencí či v jiných oblastech.

Aktuálně jednáme o možnostech podpory našich závodníků v kategoriích Age Group, chceme se více věnovat i našim reprezentantům v neolympijských disciplínách …

Novinek je celá řada a my v ČTA věříme, že všechny naše kroky povedou k další popularizaci triatlonu, rozšíření členské základny, mezinárodním úspěchům a ke zvýšení atraktivity našeho sportu pro stávající i potenciální budoucí partnery. Jsou to spojené nádoby, které se ovlivňují a potřebují navzájem.

Co bys tedy popřál triatlonistům do té nejbližší i vzdálené buducnosti?

Přeji především zdraví. Myslím, že to je obzvláště a nejen v dnešní době velmi důležité. Přeji všem prožití krásných a klidných svátků, pohodu a do dalšího roku mimo jiné i sportovní štěstí. To ostatní už snad přijde samo.