Vedení České triatlonové asociace schválilo aktualizované verze Prováděcích pokynů k činnosti sportovní přípravy talentované mládeže.

Změny a úpravy se hlavně týkají:

  • zpřehlednění a zjednodušení dokumentů,
  • navýšení finančních prostředků pro kluby garantující činnost SpS a SCM/VSCM,
  • úprava bodových hodnot testů všeobecné tělesné připravenosti pro SpS na základě podnětů a připomínek trenérů.

Soubor aktualizovaných dokumentů naleznete v příslušné sekci zde.

Nejen k novelizaci Prováděcích pokynů, ale i k jiným tématům zve sportovní ředitel ČTA Martin Hotový všechny vedoucí trenéry k informační online schůzce, která proběhne ve čtvrtek  11. 2. 2021 od 18:30.

Za ČTA milan.kulmam@triatlon.cz