Sportovní úsek České triatlonové asociace (Sportovní komise) pracuje v tomto období mimo jiné na výrazném vylepšení spolupráce s kluby a jejich trenéry zabezpečujícími chod Sportovních center či středisek ČTA (SPS/SpS) spadajících pod program TALENT. Cílem je, aby pro ně byla Sportovní komice co nejtransparentnější a co nejvíce se přiblížila potřebám sportovců i trenérů.

Do sportovní komise (SK) byl trenéry programu Talent zvolen pan Jan Vaněk, předseda TC Jindřichův Hradec. Dalším členem Sportovní komise ČTA se stane zástupce elitních OH sportovců, kde volba právě probíhá. Celkově je naším cílem mít SK zastoupenou všemi stranami, které asociace zastřešuje. Brzy tedy dojde i na volbu zástupce za neolympijské „-tlony“.