Rada ČTA reaguje na situaci, kdy aktuálně platná akreditace pro vzdělávání trenérů II. třídy ČTA (Trenér triatlonu – rekvalifikační program, č. j. MSMT – 16934/2021-2) udělená ze strany MŠMT nedovoluje, aby tento kurz zajišťovaný ČTA absolvoval kdokoliv, kdo nemá ukončené středoškolské vzdělání.

Tyto podmínky tak nejsou v souladu s podmínkami uvedenými ve Směrnicí o trenérech ČTA z roku 2017. S ohledem na povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, a tedy vědomě nevystavovat ČTA nebezpečí sankcí ze strany MŠMT, bude Rada ČTA iniciovat nápravu vzniklé situace v podobě úpravy předmětných dokumentů. Do té doby je však s ohledem na výše uvedené nutné postupovat dle podmínek uvedených v platné akreditaci MŠMT.

Za Radu ČTA

Antonín Bauer, předseda ČTA