V souladu se Stanovami ČTA rozhodla Rada ČTA dne 9. 9. 2023 o svolání Valné hromady ČTA. Jednání se uskuteční v Brně dne 4. listopadu 2023 od 9:30 hod.
Pozvánku s mandátem pro delegáta s hlasem rozhodujícím a organizační pokyny obdrží oprávnění členové ČTA (právnické osoby) písemně poštou (popř. elektronickou poštou). V případě problémů kontaktujte sekretariát ČTA (např. neaktuální kontaktní údaje).

Současně vás informujeme, že dne 4. listopadu 2023 v Besedním domě v Brně, Husova 534/20, proběhne Slavnostní vyhlášení vítězů ČP 2023 a ankety Král triatlonu 2023. Pozvánka bude zvaným osobám zaslána elektronicky. Přihlásit se bude nutné po obdržení pozvánky na danou akci, a to do 24.10.2023 na v pozvánce uvedeném odkaze. Kapacita akce je omezena.

Obě akce jsou pouze pro zvané a oprávněné, děkujeme za pochopení.

Antonín Bauer, předseda Rady ČTA