Sportovní komise ČTA aktualizovala a zkompletovala seznamy sportovců zařazených do systému podpory mládeže pro rok 2023.

Hlasováním Rady ČTA ze dne 24.11.2022 byla schválena SK pro následující období. Ta bude nyní pracovat ve složení:

  • Nikola Štourač, sportovní ředitel
  • Jan Čelůstka, koordinátor reprezentace
  • Jan Kubeš, asistent reprez. trenéra pro mládež
  • Jan Vaněk, zástupce klubů, SCM, SpS
  • Tomáš Kříž, zástupce sportovců
  • Karel Zadák
  • Aneta Grabmüllerová

Prvním úkolem SK bylo projednání návrhů na dodatečné zařazení sportovců do systému podpory mládeže pro rok 2023.

Na jednání, které proběhlo v pátek 2. prosince 2022, schválila Sportovní komise změny a doplnění v seznamech sportovců, zařazených do Sportovních středisek (SpS) a Sportovních center mládeže (SCM) pro rok 2023.

Dne 8. prosince 2022 SK schválila i návrhy na úpravy zařazení některých sportovců do výkonnostních skupin SCM.

Seznamy zařazených sportovců naleznete v přiložených souborech.

V případě nejasností či dotazů k uveřejněným seznamům pište na adresu sportovního ředitele Nikoly Štourače: nikola.stourac@triatlon.cz