V sobotu 30. září proběhl v Praze na Strahově seminář, určený trenérům ČTA a dalším zájemcům z řad sportovců a triatlonové veřejnosti.

Po krátkém přivítání a úvodu předsedy ČTA Antonína Bauera si v dopolední části téměř 40 posluchačů vyslechlo přednášku doktora Jiřího Dostála, vedoucího lékaře Centra sportovní medicíny a předního odborníka a specialisty v oboru sportovní fyziologie. Přednáška se týkala sportovního tréninku a přípravy mládeže. Ve svém semináři posluchače seznámil s poznatky z přípravy mládeže z pohledu jejich budoucí sportovní perspektivy a výkonnostního vývoje s ohledem na rannou specializaci a výkonnostní akceleraci.

V dalším bloku vystoupil doktor Libor Vítek, odborník na výživu, poradce řady sportovců i sportovních týmů. Ten posluchače seznámil s problematikou a specifiky výživy sportovců, využitím potravinových doplňků a s dalšími zajímavými informacemi.

V odpolední části pak sportovní ředitel Tomáš Petr a reprezentační trenéři Jan Kubeš a Jan Čelůstka posluchače seznámili s přípravou sportovní sekce a plány na rok 2024. Výsledkem bude přehlednější a konkrétnější nastavení postupů a podmínek pro jednotlivé sekce reprezentačních výběrů a týmů.

Josef Rajtr v krátkém bloku předložil ukázku statistik z programu podpory přípravy mládeže Talent. Tyto statistiky budou využity při přípravách a nastavení podpory mládeže v dlaších letech. Dále posluchače seznámil s administrativními povinnostmi členů sportovních středisek a účastníků mezinárodních soutěží konaných pod hlavičkou World Triathlon.

ČTA plánuje v podobných setkáních pokračovat a představit další zajímavá a přínosná témata a hosty.