Česká triatlonová asociace vyhlašuje neinvestiční program, jehož hlavní cílovou skupinou jsou nově založené sportovní organizace  – triatlonové kluby a oddíly.

Program cílí na pomoc v „rozjezdu“ při pravidelné organizované činnosti a sportovní přípravě mezi novými zájemci z řad dětí a mládeže, a to v nových místech a městech, což velkou měrou napomáhá celkovému rozvoji triatlonu v České republice.

Pokud jste již nový triatlonový klub či oddíl založili, nebo jej plánujete založit, nezapomeňte se do 15. listopadu 2023 přihlásit!

Kompletní informace a přihlášku do programu naleznete v přílohách.