Rada České triatlonové asociace schválila, na základě podkladů předložených SEK ČTA, novelizaci Prováděcích pokynů k činnosti sportovní přípravy talentované mládeže pro období roku 2020.

Jen v krátkosti zmíníme, o jaké úpravy se jedná:
– parametry pro zařazování do systému přípravy talentované mládeže,
– kontrola zdravotního způsobilosti zařazených sportovců přes informační systém ČTA,
– větší finanční podpora směřující do klubů + finanční bonusy za přípravu reprezentantů,
– možnost „otevřít“ TT akademie ve více lokalitách

Při finančním ohodnocení trenérů mládeže, což je také pro ČTA stěžejní, je ale třeba respektovat požadavek MŠMT, kdy odměny může ČTA hradit v závislosti na dosaženém trenérském vzdělání.

Soubor zásadních dokumentů k nově nastaveným parametrům programu „TALENT“, v triatlonovém prostředí, naleznete v příslušné sekci na: https://triatlon.cz/sportovni-sekce/sportovni-priprava/

 

Milan Kulman, koordinátor programu TALENT