Česká triatlonová asociace vyhlašuje nový neinvestiční program, určený na podporu pořadání krajských a partnerských soutěží pro mládež.

Program cílí na pomoc pořadatelům v jejich aktivitách směřujících k propagaci a popularizaci triatlonu mezi dětmi a mládeží a jejich aktivnímu zapojení do soutěží na krajské úrovni.

Termín podání žádostí je do 24.5.2022 12:00 (Strahov), lze zasílat i elektronicky ve formě scanu pdf. na emaily, triatlonse@triatlon.cz a triatlon@triatlon.cz.

Veškeré potřebné informace naleznete v přiložených souborech.

Za ČTA Antonín Bauer, triatlon@triatlon.cz