Sportovní komise České triatlonové asociace na jednání dne 20. prosince projednala poslední návrhy na úpravy v rámci zařazení sportovců do systému podpory mládeže na rok 2024.

Kompletní finální seznamy zařazených sportovců a vzniklých sportovních středisek a center naleznete v přiložených souborech.

V administrativním systému CTS jsou tyto seznamy aktualizovány v sekci SCM/SPS.

Kluby a zařazení sportovci budou osloveni v průběhu ledna 2024 k dořešení administrativních náležitostí.

 

Sportovní komise prostřednictvím sportovního ředitele Tomáše Petra konstatuje, že poznatky a podněty vzešlé z průběhu RTC 2023 a z aktuálního procesu zařazování budou zohledněny při přípravách prováděcích pokynů na rok 2024.

Zvláštní apel směřuje k vedoucím trenérům klubů, a to ve smyslu zvýšení důrazu na včasné podání žádostí o zařazení, včetně všech souvisejících podkladů.

Nejen těm zařazeným, ale všem sportovcům i jejich trenérům přejeme úspěšnou sezónu 2024.

Za SK ČTA Tomáš Petr,
sportovní ředitel ČTA