Valná hromada České triatlonové asociace se uskutečnila 5. listopadu v čestlickém hotelu Aquapalace Prague. Na místě byli delegáti celkem 92 aktivních triatlonových klubů.

Důvodem takto vysoké účasti je skutečnost, že už před valnou hromadou byly na žádost tří klubů doplněny do programu jednání body o „Odvolání předsedy Rady ČTA a členů Rady ČTA“ a také „Volba předsedy Rady ČTA, členů Rady ČTA“.

Delegáti valné hromady svým hlasováním rozhodli o potvrzení stávajícího vedení v čele s předsedou Rady ČTA Antonínem Bauerem. Rada ČTA tak obhájila mandát, který získala na řádné volební valné hromadě teprve v minulém roce.

„Rád bych jménem celé Rady České triatlonové asociace poděkoval delegátům za důvěru. Velmi si vážím toho, že ocenili naši snahu a rozhodli, že můžeme pokračovat v rozdělané práci. Věřím, že toto rozhodnutí pomůže stabilizovat celé prostředí. Zároveň chci ale říct, že veškeré kritické připomínky, které zazněly při valné hromadě, bereme velmi vážně a budeme se na nich snažit pracovat. Jasně nám ukázaly, kolik úkolů teď máme před sebou a co je potřeba zlepšit,“ řekl předseda Antonín Bauer.

Důležitým bodem valné hromady bylo také hlasování o přijetí nových stanov, v nichž byly napraveny některé legislativní nebo procesní nedostatky. Také tento bod programu delegáti schválili.

Kompletní program Valné hromady najdete v příloze tohoto článku. Zápis z jednání Valné hromady ČTA bude zveřejněn v nejbližších dnech po schválení Návrhové komise.