Organizace World Triathlon informovala všechny členské federace o připravovaných návrzích na změnu technických pravidel a omezení použití závodní běžecké obuvi v soutěžích WT tak, aby byla v souladu s pravidly organizace World Athletic (dříve IAAF).

Atletická pravidla pro použití závodní obuvi platí již od ledna 2022, triatlon bude jejich aplikaci projednávat na nejbližším jednání Výkonného výboru WT, které proběhne ve dnech 22. a 23.listopadu 2022.

Nová pravidla WT, včetně pravidel pro použití závodní obuvi (pokud budou VV schválena) budou platná od 1.ledna 2023.

ČTA bude o rozhodnutí VV WT informovat a na změnu pravidel reagovat.

Bez ohledu na toto rozhodnutí upozorňujeme na zásadní změnu v pravidlech ČTA pro soutěže s povoleným draftingem, kde od 1.ledna vstupují v platnost nová pravidla o úplném zákazu použití řidítových nástavců a hrazd.