Na základě návrhu koordinátora NEOH TT a schválení sportovní sekcí byly nastaveny první parametry podpory reprezentace dlouhého a středního triatlonu pro nadcházející sezonu 2019.

Do výběru A byli navrženi: Jakub Kočař, Tomáš Řenč, Petr Soukup, Radka Vodičková, Simona Křivánková, Helena Kotopulu

Do výběru B byli navrženi: Jakub Langhammer, Pavel Petrásek

Sportovcům bude poskytnut (dle alokovaných prostředků na rok 2019 pro dlouhý triatlon) paušální příspěvek na sportovní přípravu + bonifikace (příspěvek) na účast na ME, MS pod hlavičkou mezinárodní triatlonové federace v kategorii ELITE. Paušální příspěvek, resp. procentuální navýšení osobního balíčku, bude poskytnuto i na případnou účast na ME/MS sérií Ironman či Challenge. Podmínkou je opět start v kategorii ELITE/PROFI.