Rada České triatlonové asociace kooptovala do svých řad Denisu Zobelt, která působí také v roli koordinátorky rozhodčích a ve své profesní kariéře se věnuje právu.

Po rezignaci Ladislavy Markové působila Rada ČTA, která je nejvyšším orgánem asociace v době mezi valnými hromadami, ve čtyřčlenném složení: předseda Antonín Bauer, členové Jiří Horký, Vladimír Malý a Milan Hendrych.

Pátým členem se nyní stává Denisa Zobelt, která byla kooptována na posledním jednání Rady ČTA. „Jsem velmi ráda za tuto nabídku moci se více angažovat v triatlonu. Ve své práci bych se ráda zaměřila na mezinárodní triatlonovou scénu. Jsem přesvědčena o tom, že budoucnost českého triatlonu jde ruku v ruce s naší prestiží v zahraničí. A to si myslím, že se nám daří. Jsme bráni jako rovnocenní partneři. Ze zahraničí se můžeme hodně inspirovat, zároveň jsme ale již ukázali, že i v zahraničí se od nás mohou některými věcmi přiučit. Já osobně mám otevřenou mysl a velké nadšení a energii, takže pevně věřím, že budu pro ČTA přínosem a odvedu kus dobré práce,“ říká Denisa Zobelt.

Nová členka Rady vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Policejní akademii v Praze, aktuálně působí jako vrchní ministerský rada na Ministerstvu vnitra ČR. Se sportem začala v 6 letech synchronizovaným plaváním, kterému se závodně věnovala až do roku 2012 (tedy 12 let), od té doby se věnuje trénování akvabel. „Od roku 2011 jsem však propadla triatlonu. Nejprve jako závodník, v roce 2014 jsem pak vstoupila do řad rozhodčích. Dnes již druhým rokem spolupracuji na zlepšení a modernizaci práce rozhodčích v rámci technické komise a komise rozhodčích,“ dodává.

„Rád bych Denise poděkoval, že se rozhodla svůj volný čas věnovat práci pro Českou triatlonovou asociaci, a popřál jí mnoho úspěchů v této nové výzvě. Jsem velmi rád, že naši nabídku přijala, protože bude díky svému vzdělání, nápadům, nadšení i zkušenostem s prací v technické komisi velkou posilou pro náš tým. Těším se na spolupráci, ale také na skutečnost, že vnese do Rady ČTA ženský pohled na některé otázky,“ říká Antonín Bauer, předseda ČTA.