Rada Česká triatlonové asociace rozhodla o mimořádném finančním příspěvku, který bude ještě v letošním roce vyplacen klubům SCM a SpS. Celková vyplacená částka činí 578 800 Kč.

Sportovní centra mládeže i Sportovní střediska obdrží uvedené prostředky z programu Talent ČTA, o čemž Rada ČTA rozhodla dne 6. prosince 2022.

„Tato mimořádná podpora je určena na částečnou kompenzaci rostoucích nákladů spojených se zvyšující se inflací a také s vysokými cenami energií a služeb. Věříme, že tento finanční příspěvek usnadní klubům fungování a přinese jim trochu klidu do každodenní práce,“ říká Antonín Bauer, předseda České triatlonové asociace.

Odpovědnou osobou ve věci vyplácení podpory je pan Milan Kulman, koordinátor mládeže ČTA.