Kompletní výsledky jednotlivých sérií Českého poháru 2023 již najdete na webu cts.triatlon.cz. Případné protesty proti výsledkům je možné podávat písemně do 27. září (včetně) na adresu: tomas.petr@triatlon.cz. Po této lhůtě budou výsledky prohlášené za uzavřené.

V letošním roce uspořádala Česká triatlonová asociace ve spolupráci s pořadateli jednotlivých závodů čtyři pohárové série:

Slavnostní vyhlášení proběhne 4. listopadu v Brně, kam budou pozváni nejlepší závodníci v absolutním pořadí i ve věkových kategoriích.