ČTA připravila dva podzimní termíny centrálních testů pro zájemce o zařazení do systému podpory talentované mládeže v rámci SCM a SpS na rok 2024.

Plnění výkonnostních testů je jednou ze základních podmínek přijetí sportovce do SpS a SCM na další období.

ČTA nyní nově nabízí možnost plnit testy SCM centrálně, s důrazem na objektivní a srovnatelné podmínky pro co nejširší pole sportovců. Kromě splnění základního požadavku pro zařazení sportovce slouží tyto testy i pro opakované a dlouhodobé sledování stavu a vývoje výkonnosti i pro plánování další přípravy.

V případě volných kapacit bude možnost centrálního testování nabídnuta i sportovcům SpS – viz níže v textu.

Testy SCM v plavání na 400m (bazén 25m) a v běhu na 1500 nebo 3000m (atletická tartanová dráha 400m) bude možno plnit ve dvou termínech:

1.     23. září 2023 v Praze na Strahově. Dopoledne se budou konat plavecké testy na 400m (pro všechny kategorie) v plaveckém bazénu, odpoledne budou probíhat běžecké testy na tratích 1500 a 3000m na tartanové dráze stadionu Přátelství – areál ČMFS, Běžecká 2407, Praha 6.
Sraz sportovců (a jejich trenérů) je 23.9. v 9:45 před bazénem Strahov.

Předběžný časový plán na 23.9.2023, Praha:
10:00 – 12:00 plavání  – bazén Strahov – organizace a příprava, rozřazení do rozplaveb, rozplavání cca 20-30min, poté první rozplavby (od nejpomalejších)
15:00 – 17:30 – stadion Přátelství – dle počtu přihlášených, rozběhy 1500m, 3000m

2.     14. října 2023 ve Zlíně. Testy ve Zlíně budou probíhat ve stejném režimu a složení testovaných disciplín jako v Praze. Další podrobnosti k testům Zlíně upřesníme později.

Zájemci mohou absolvovat testy v jednom nebo v obou termínech, stejně tak i pouze běh nebo plavání. Je možno individuálně volit mezi dvěma běžeckými tratěmi, v závislosti na věkové kategorii:

  • 2004–2005 – 3000m
  • 2006-2007 – 1500/3000m
  • 2008 – 1500m

Zájemce o absolvování testů prosíme o přihlášení v systému CTS, kde jsou tyto testy založeny jako Akce. Pro lepší přípravu a organizaci prosíme, aby se zájemci přihlásili ke všem testům, které budou chtít v rámci testovacího dne absolvovat.
Předpokládaný/plánovaný výkon prosíme zapsat do kolonky „Vzkaz pro pořadatele“.

Termíny pro přihlášení jsou:
Praha do 15.9.2023, 12:00
Zlín do 6.10.2023, 12:00

U obou termínů platí, že v případě volných kapacit bude možno v místě plnit i testy Specializované části pro SpS. O volných kapacitách a konkrétních vypsaných disciplínách budeme trenéry a sportovce SpS informovat po ukončení přihlášek pro testy SCM.

Testy SpS by probíhaly nově na tratích (dle kapacit):
Plavání:

  • 100m (9 let, 10 let, 11 let
  • 200m (12 let, 13 let)
  • 400m (14 let, 15 let)

Běh:

  • 800m (9 let, 10 let, 11 let, 12 let, 13 let)
  • 1500m (14 let, 15 let)

V případě nemožnosti absolvovat testy SpS v rámci centrálních testů SCM stále platí podmínka provedení testování a doložení výkonů dle Prováděcích pokynů SpS 2023.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů k testům kontaktujte sportovního ředitele Tomáše Petra prostřednictvím mailové adresy talent@triatlon.cz.