Zveřejňujeme aktualizované znění dokumentů k programu „Podpora talentované mládeže ČTA“, které navazují na platný „Koncepční projekt sportovní přípravy dětí a mládeže“. Oproti předchozí verzi dokumenty korigují veškeré parametry jako konkrétní, transparentní, měřitelné a doložitelné.

Zcela novým prvkem pro zlepšení současného nastavení programu „Podpora talentované mládeže ČTA“ je zapracování motivačních stimulů, a to v podobě dalšího finančního ohodnocení jak pro sportovce (v podobě dosažených výsledků z jednotlivých testů), tak vedoucí trenéry/ky, hodnocené podle kvalitativního výsledku jejich činnosti.

Určitě také stojí za upozornění, že v oblasti poskytování finančních prostředků na zajištění činnosti Sportovních středisek i Sportovních center mohou nastat změny, a to v závislosti na výši přidělené státní dotace, jejíž konečný objem pro rok 2022 zatím nemáme bohužel k dispozici.

Aktualizované dokumenty naleznete na webových stránkách ČTA, na adrese:  https://triatlon.cz/sportovni- sekce/sportovni-priprava/sps- scm-vscm/

Za ČTA Milan Kulman, koordinátor mládeže                                                                           milan.kulman@triatlon.cz