Informujeme o nově zveřejněném programu VIII – „Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách“ v rámci státní podpory sportu pro nestátní neziskové organizace pro rok 2016.  Žádosti podávají sportovní kluby a tělovýchovné jednoty přímo ministerstvu školství. Termín je do 13.11.2015. Více v příloze.

-ab-