Rada České triatlonové asociace přijala opatření v souvislosti se změnami ve vedení a složení sportovní sekce a vydala Prováděcí pokyny pro činnost SpS a SCM na rok 2023.

Rada ČTA přijala rezignaci pana Nikoly Štourače na pozici sportovního ředitele ČTA k datu 31.3.2023.

Vzhledem k aktuálnímu stavu připravenosti sportovní sekce ČTA a reprezentace pro rok 2023 a k již započaté závodní sezóně bude na dobu nezbytně nutnou (a to nejdéle do 1.10.2023) pověřen výkonem funkce SŘ ČTA stávající technický ředitel ČTA pan Tomáš Petr.

Další informace o nastavení a personálním složení Sportovní sekce naleznete v přiloženém dokumentu.

Rada ČTA také přijala aktualizovanou koncepci přípravy mládeže a nové Prováděcí pokyny pro činnost Sportovních středisek a Sportovních center mládeže pro rok 2023. Tyto dokumenty jsou také v přílohách tohoto článku, současně jsou uveřejněny i v sekci Dokumenty/Sportovní sekce/SpS, SCM …

Nové podmínky a pravidla podpory mládeže ČTA nemění aktuální stavy zařazených sportovců, pouze upravují parametry a kritéria výběru a zařazení pro další období. Bude kladen větší důraz na objektivní výkonnostní parametry, které umožní dlouhodobé sledování výkonnostního růstu a potenciálu.