ČTA připravuje změny v řízení sportovní činnosti a revizi klíčových systémů vzdělávání trenérů a jejich podpory.

Cílem všech revizí je:

  • zvýšení odborných znalostí a odborné kvalifikace pro trenérskou činnost samotných trenérů i sportovních center (klubů, Sportovních středisek, Sportovních center mládeže atd.),
  • cílení podpory primárně na trenéry a sportovní centra, která sportovce nejen zastřešují, ale aktivně vykonávají a zabezpečují trenérskou činnost.

A to tak, aby byl ve výsledku nastartován trvale udržitelný růst českého triatlonu jak z pohledu šířky aktivní členské základny, tak z pohledu výkonnosti (vč. té vrcholové), založený na systému, nikoli na náhodě.

Klíčem k tomu je odborně vzdělaný a soustavně se vzdělávající trenér triatlonu, který své vzdělání aktivně uplatňuje ve své trenérské praxi (tj. reálně trénuje sportovce – triatlonisty, resp. sportovní skupiny).

Pro zvýšení úrovně odborného vzdělání je nutné na jedné straně vytvořit podmínky a možnosti kvalitní vzdělání získat a na druhé straně trenéry k jeho získání a zvyšování motivovat.

Na základě analýz současného i minulého stavu v oblasti řízení sportovní činnosti v ČTA připravujeme

  • nový systém vzdělávání trenérů ČTA, který bude nově rozlišovat dva základní pojmy:
    • trenérskou třídu, popisující dosaženou základní úroveň vzdělání,
    • trenérskou licenci, popisující aktuální úroveň vzdělání a oprávnění k výkonu podporované trenérské praxe,
  • nový systém podpory trenérů ČTA, kdy podpora bude nově primárně zaměřena na aktivní trenéry (tedy ty, kteří vykonávají reálnou trenérskou činnost ve spojení trenér-sportovec),
  • nový systém podpory a řízení činnosti sportovních center – klubů, sportovních středisek, sportovních center mládeže a dalších, který bude obdobně podporovat skutečně aktivní a fungující centra – podpora tedy bude vázána výhradně na prokazatelně aktivní spojení trenér – tréninková skupina,
  • nový systém podpory a řízení činnosti samotných sportovců, který bude vázán na jejich reálnou sportovní aktivitu, prokazatelné předpoklady ke sportovní činnosti a sportovnímu výkonu, resp. prokazatelnou výkonnost jako takovou.

Vše pak bude tvořit jeden vzájemně propojený a fungující celek.

Věnujeme nyní maximální úsilí tomu, aby se nám podařilo připravit tento materiál do konce stávajícího RTC a aby jej bylo možné hned v tom následujícím uvést do praxe.