Na konci sezóny 2018 vám jménem ČTA ještě jednou děkujeme za spolupráci nejen při organizaci a uspořádání akcí ČP, EP, SP a nebo MČR v roce 2018.
Tímto vás chceme ještě jednou požádat o názory, připomínky, požadavky na naši vzájemnou spolupráci, tak abychom dokázali být v další sezóně lepší, jelikož věřím, že máme i nadále co zlepšovat.
V průběhu II. poloviny října svoláme ještě poradu pořadatelů, abychom si vyhodnotili letošní rok a naplánovali další sezónu.
Přílohou tohoto e-mailu je i výzva a přihláška na pořádání akci ČP a MČR pro rok 2019.

Termín podání přihlášky je do 5. 10. 2018, přihlášky budou přijímány výhradně emailem na: tomas.petr@triatlon.cz. Případně nás kontaktujte na 777 669 711.

V případě, že váš závod bude zařazen do ČP nebo mu přidělíme statut MČR pro rok 2019 budete včas informováni. Termínovou listinu představíme u příležitosti slavnostního vyhlášení ČP 2018 a Valné hromady ČTA, které proběhne 3.11. 2018 v Praze.

Tomáš Petr, technický ředitel ČTA