Národní sportovní agentura v reakci na vyhlášení nouzového stavu, respektive navazujících krizových opatření, vydala toto výkladové stanovisko k Usnesení vlády č. 215 ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření o zákazu volného pohybu na území ČR. 

Toto stanovisko odpovídá na nejčastější otázky, které se týkají:

  • organizace sportovních akcí
  • tréninku profesionálních sportovců
  • tréninku amatérských sportovců

Výkladové stanovisko v celém znění najdete v příloze tohoto článku.