Vzhledem k tomu, že všem reprezentačním / hlavním trenérům České triatlonové asociace končí k 31. říjnu 2020 smlouvy, vypisuje předseda Rady výběrové řízení na pozice:

  • trenér/trenérka státní reprezentace dospělých;
  • hlavní trenér/trenérka dorosteneckých a juniorských kategorií;
  • hlavní trenér/trenérka žákovských výběrů.
  1. Nabídku lze hodnotit pouze tehdy, splňuje-li podmínky zadané ČTA.
  2. Pro vyhodnocení výběrového řízení jmenuje předseda Rady ČTA hodnotící komisi. Závěry hodnoticí komise schvaluje Rada ČTA.
  3. ČTA si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Podmínky výběrového řízení naleznete v přiložených souborech.

Mgr. Antonín Bauer  – předseda Rady ČTA