Česká triatlonová asociace vypsala veřejnou zakázku na odbornou službuy spočívajících ve vytvoření Aplikačního programového vybavení (dále „APV“) – Informačního systému ČTA , implementace, migrace dat.

Informace naleznete v příloze a na odkaze:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/ceska-triatlonova-asociace_1538/informacni-system-cta_37531/

Lhůta pro podání nabídek:

12. 10. 2021, 10:00:00 hodin

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku:

Název kontaktního subjektu: Moreno Vlk Asociados

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Jan Pravda

Kontaktní e-mail: pravda@moreno-vlk.eu

Kontaktní telefon: +420 224818736

-ab-