Pro uchazeče o zisk licence trenéra II. třídy jsou již připraveny dva únorové boky nezbytné pro zahájení kurzu trenéra II. třídy v roce 2022 ve specializaci triatlon, která se opět „rozběhne“ specializovanou částí na podzim roku 2022.

Bloky vědeckého základu sportovního tréninku však mohou absolvovat i trenéři již studující, kterým tato povinnost doposud chybí. Přihlašování na tyto bloky je přímo přes VOŠ ČUS, která pro ČTA tyto bloky zajišťuje.  V případě, že by došlo k přerušení přímé výuky z důvodu COVID opatření, uskuteční se tyto bloky v ONLINE formě. ČTA ještě zváží i hybridní pojetí těchto bloků, tj. možnost zvolit si formu výuky dle preferencí: přímou (Praha) či distanční (Online – ZOOM).

Termíny bloků:  4.-6. února 2022 a 18.–20. února 2022. Místo školení: PRAHA, Strahov.

Možnost registrace je na tomto odkazu.