V nádherných prostorách Uměleckoprůmyslového muzea v Brně se v sobotu 4. listopadu uskutečnila Valná hromada České triatlonové asociace. Delegáti svými hlasy potvrdili mimo jiné nové složení Rady ČTA a také navýšení členských příspěvků.

Za účasti 35 delegátů, kteří zastupovali triatlonové kluby, se uskutečnila letošní Valná hromada ČTA. V secesním prostoru brněnského Uměleckoprůmyslového muzea jim byly představeny zprávy o aktivitách asociace v roce 2023 i plány pro následující rok.

Dozvěděli se například o podané kandidatuře závodu v Karlových Varech na mistrovství Evropy v olympijském triatlonu 2025, o připravovaném setkání prezidentů evropských triatlonových federací v Praze 2024, o progresu českých rozhodčích a jejich rostoucí mezinárodní kvalifikaci nebo probíhajících přípravách na Olympiádu dětí a mládeže.

Valná hromada ČTA jednomyslně potvrdila Denisu Zobelt v roli členky Rady ČTA. Do této pozice byla kooptována v březnu po rezignaci Ladislavy Markové.

Významným bodem jednání bylo schválení navýšení členských příspěvků, jejichž hodnota se neměnila více než deset let. K této úpravě dochází nejen z ekonomických důvodů, ale také kvůli připravovanému nařízení Národní sportovní agentury pro sportovní svazy o minimální výši členských příspěvků.

Nová výše členských příspěvků byla navržena a odhlasována takto:

  • Závodník mladší 18 let: 200 Kč (úhrada do 31.3.) / 200 Kč (úhrada po 31.3.)
  • Závodník 19 let a více: 600 Kč (úhrada do 31.3.) / 700 Kč (úhrada po 31.3.)
  • Ostatní role, fyzická osoba: 200 Kč (úhrada do 31.3.) / 200 Kč (úhrada po 31.3.)
  • Právnická osoba: 1000 Kč (úhrada do 31.3.) / 1500 Kč (úhrada po 31.3.)
    • Za Závodníka do 18 let a více se považuje každý závodník, který 18 let věku dosáhne v celém daném kalendářním roce
    • Pro nově registrované členy ČTA v daném kalendářním roce platí po celý kalendářní rok sazby do 31. března

Předseda ČTA Antonín Bauer prezentoval kromě komplexní zprávy o aktivitách ČTA také zprávu o stavu hospodaření za rok 2023. Delegáti Valné hromady ČTA byli seznámeni s návrhem rozpočtu ČTA na rok 2024.

Delegáti schválili také zprávy zástupců sportovní a technické sekce, kteří prezentovali dění v roce 2023. Zprávy revizní, disciplinární a rozhodčí komise i zpráva o PR aktivitách byly vzaty na vědomí.

Podrobná Výroční zpráva ČTA za rok 2023 obsahující všechny zmíněné zprávy bude v krátké době doplněna do sekce DOKUMENTY.